icon-discover-icon-linkicon-dismiss-keyboard-linkicon-icon-allcategoriesicon-icon-animalsicon-icon-articon-icon-charityicon-icon-checkicon-icon-checkmarkicon-icon-comicicon-icon-communityicon-icon-consoleicon-icon-create-categoryicon-icon-create-durationicon-icon-create-editicon-icon-create-goalicon-icon-create-photoicon-icon-create-storyicon-icon-create-titleicon-icon-danceicon-icon-dashboardicon-icon-designicon-icon-donateicon-icon-downarrowicon-icon-downcarroticon-icon-editicon-icon-educationicon-icon-embedicon-icon-environmenticon-icon-exclamationicon-icon-facebookicon-icon-fashionicon-icon-filmicon-icon-followicon-icon-followingicon-icon-foodicon-icon-gamingicon-icon-goicon-icon-gplusicon-icon-healthicon-icon-helpicon-icon-idOval 8icon-icon-instagramArtboard 1 Copy 52icon-icon-linkicon-icon-linkedinicon-icon-locationicon-icon-lockicon-icon-mailicon-icon-musicicon-icon-outlinedhelpicon-icon-outposticon-icon-personalcauseicon-icon-photographyicon-icon-playbookicon-icon-politicsicon-icon-profileicon-icon-recent-activityicon-icon-religionicon-icon-rightarrowicon-icon-searchicon-icon-smallbusinessicon-icon-sportsicon-icon-technologyicon-icon-theatreicon-icon-todoicon-icon-transmediaicon-icon-tumblricon-icon-twittericon-icon-uparrowicon-icon-upcarroticon-icon-videowebicon-icon-viewicon-icon-websiteicon-icon-writingicon-icon-youtubeArtboard 1Artboard 1Artboard
A mystery film about a man who finds himself chained and observed by a strange woman who insists that the only way he can free himself is - by making a wish.
Picture?width=200
Šime Martinov
Email Verified
322 Facebook Friends
Film
Zadar
Croatia
2 Team Members

version: English / Croatian



What is Unchained Wish?


If you had a chance at making one big wish come true, what would you wish?


That's what's bothering the protagonist of "Unchained Wish", a mystery film about a man captured, chained and interrogated by a strange woman who seems to take pleasure in taunting him, but offers him a very unordinary way out of his suffering. The woman seems borderline insane, but insists that he can become free if he simply makes a wish. Turns out making a wish may not be a simple decision...

Unchained Wish is a short film (expected runtime is between 30 and 40 minutes) made by a group of film enthusiasts from Croatia, inspired by few lines of conversation from a cult roleplaying game Planescape: Torment.




The Team


We are a group of six people who decided to introduce a little vibrancy in an otherwise stale filmmaking scene in our city, but are unfortunately a little short on resources. That's where you come in! By doing this together with the Indiegogo community, you and us can make this small project come alive. A relatively small boost to our effort ensures that this and any other future project gets to see the light of the day!

Most of us are students with no actual income, which makes filmmaking rather difficult considering the expenses regarding technical equipment, renting costs, props etc. Regardless, we are all in some way experienced with at least one aspect of filmmaking; some of us have directed numerous films already, some act in theatre, others specialize in makeup etc. Together and with your help, Unchained Wish should be done in no time!


What We Need & What You Get


"So, wait, $2000? Are you sure that's enough? It doesn't seem like a lot of money."

Exactly, it isn't! 

As we already mentioned, we only need a small boost to our already-established team. The creative process is already done; the story is written, the script is done, the actors are ready to shine and the poor protagonist can't wait to get chained. However, due to technical difficulties and some tricky prop business we do need a boost.


The money specifically goes to:

 • Compensating equipment - our regular partner is no longer free and with him some of the technical equipment, so we need to make up for the lack of microphones, lighting etc.
 • Props design - although the film is minimalistic in mise-en-scene, the most demanding piece of prop (specifically, a chair/throne) requires some heavy input.
 • Renting space for the shooting
 • Additional production costs such as marketing, music and VFX post-production etc.


What you get - perks!

Naturally, your help is much appreciated and rewarded!
For your donations and funding we offer three levels of perks:
 1. $10 - Your help is much appreciated! You have our big thanks and best regards!
 2. $25 - For your generous effort we will reward you with a copy of the film. You will also recieve a special thanks in the credits of the film.
 3. $50 - For the third perk level, we offer all the previously mentioned rewards (the film and the credits) but also an additional special sort of reward - you can actually become a part of the film! In the film, there is a specific sequence in which one of the characters undergoes a series of revealing images and flashbacks. By offering $50 you get the opportunity to give us an image that you would like to incorporate into those flashbacks, by sending us the picture via e-mail! For additional info, refer to our instructional video below!



Why this?


This campaign helps our team develop the film that we wouldn't be able to develop solely based on our own resources. It provides a way for us to express ourselves and create something new and interesting. We believe that we can make a good film and that we can offer the public and the Indiegogo community an intelligent, well-done film.

Apart from helping us achieve this film, any funding help you provide also boosts our filmmaking capabilities for any future projects that we have in plan. Our team comes from a city that does not feature a very prominent filmmaking scene, but it has a lot of potential and people who are interested in such things.

We hope that the idea sounds interesting to you as it does to us. Again, thanks everyone for time, patience, thanks for reading and watching this and thanks for your support!


Other Ways You Can Help

If you cannot directly fund the project, or you simply do not want to, there's also a way you can help us - by simply sharing this information and telling other people about this project! Use the sharing tools and spread the word around on social networks!



Croatian Version:


Što je Okovana Želja?


Kad biste imali šansu da vam se ostvari jedna velika želja, što bi poželjeli?

Upravo to muči protagonista "Okovane Želje", filma o čovjeku koji se nađe zarobljen, okovan i ispitivan od strane čudnovate žene koja, čini se, uživa u tome što ga provocira, ali mu nudi i jedan vrlo neobičan način da se izvuče iz tog problema. Žena je naizgled potpuno luda, ali inzistira na tome da će osloboditi čovjeka ako on jednostavno kaže svoju želju. Međutim, ispada da poželjeti nešto možda i nije najlakša odluka...

Okovana Želja je kratki film (očekivano trajanje je između 30 i 40 minuta) kojeg razvija skupina filmskih entuzijasta iz Hrvatske, a inspiriran je s par kratkih linija teksta iz određene konverzacije iz kultne igre Planescape: Torment.


Tim


Što se tima tiče, radi se o skupini od šest ljudi koji su odlučili uvesti malo živosti u ponešto ustajalu filmsku scenu u našem gradu, ali nam nažalost za takvo nešto nedostaje ponešto resursa. To je ono gdje vi nastupate na scenu! Ako ovo odradimo s Indiegogo zajednicom, možemo ovaj projekt učiniti živim. Relativno malen doprinos našem timu i cilju će osigurati da se ostvari ovaj projekt, ali i da se omogući postizanje bilo kakvih projekata u budućnosti!

Većina nas su studenti koji nemaju pravog prihoda, što čini snimanje filmova poprilično zahtjevnim, uzimajući u obzir da tehnička pozadina, iznajmljivanje prostora, izrada scenografskih elemenata i slične stvari iziskuju određene novčane resurse. Ipak, većina nas ima iskustva u barem jednom aspektu izrade filma; neki su već režirali i producirali velik broj filmova, neki imaju iskustva s glumom u kazalištu, ostali su se specijalizirali za šminku itd. Zajedno i s vašom pomoći, Okovana Želja bi trebala biti gotova bez ikakvih problema!



Što trebamo & što vi dobivate


"Čekajte, dakle, $2000? Jeste sigurni da je to dovoljno? Ne čini se baš kao mnogo novca."

Upravo tako, i nije!


Kao što smo već spomenuli, trebamo samo manji poticaj za naš već formirani tim. Kreativni dio procesa je već gotov; priča je napisana, scenarij je obrađen, glumci su spremni da se pokažu, a jadni protagonist ne može dočekati da ga se veže u lance. Međutim, zbog tehničkih poteškoća i zahtjevnijeg posla sa scenografijom, ovaj projekt treba poticaj.

Novac koji bi se prikupio išao bi za potrebe:

 • nadoknada opreme - naš regularni partner nije više slobodan, a s njim i dio opreme obavezne za snimanje pa nam stoga treba način da nadoknadimo nedostatak mikrofona, uređaja za rasvjetu itd.
 • Scenografija - iako film ima minimalističan mise-en-scene, najzahtjevniji djelovi scenografije (poput velike sjedalice/trona) iziskuju znatnije uloge
 • Iznajmljivanje prostora za snimanje
 • Dodatni troškovi u produkciji poput marketinga, dodavanja glazbe, vizualnih efekata u post-produkciji itd.


Što vi dobivate - perkovi!

Naravno, vaša pomoć je umnogome cjenjena i nagrađivana!
Za donacije koje ste spremni uložiti, nudimo tri nivoa perkova:
 1. $10 - Vaša pomoć se jako cijeni! Imate naše najveće zahvale i najbolje želje!
 2. $25 - Za ovaj velikodušni perk nagraditi ćemo vas sa primjerkom filma. Također ćete dobiti i posebnu zahvalu u kreditacijama na kraju filma.
 3. $50 - Treći nivo perka vam donosi sve prije spomenute nagrade (film i kreditaciju), ali i poseban oblik nagrade - možete zapravo postati dio filma! U filmu postoji specifična sekvenca u kojoj jedan od likova proživljava niz ukazujućih slika i flashbackova. Nudeći $50 dobivate priliku da nam vi sami ponudite sliku koju biste željeli vidjeti u toj sekvenci tako da je pošaljete na e-mail za kontakt! Za dodatne informacije, pogledajte video dolje!


Zašto ovo?


Ova kampanja pomaže našem timu da dovrši film kojeg ne bi inače mogli dovršiti na temelju naših vlastitih resursa. Ovo pruža način da se izrazimo i da stvorimo nešto novo i zanimljivo. Vjerujemo da možemo napraviti dobar film i da možemo ponuditi javnosti i Indiegogo zajednici inteligentan, dobro urađen film.

Osim što nam ovo pomaže u izradi ovog filma, bilo kakva donacija koja dođe od zajednice pridonosi stvaranju filmova u budućim projektima koje imamo u planu. Naš tim dolazi iz grada koji nema posebno upečatljivu scenu izrade filmova, ali ima mnogo potencijala i ljudi koji su zainteresirani za takve stvari.

Nadamo se da ova ideja zvuči zanimljivo vama kao što zvuči i nama. Još jednom, hvala svima na vašem vremenu, strpljenju, hvala na čitanju i gledanju ovih informacija te hvala na vašoj potpori!

Drugi načini kojima možete pomoći


Ako ne možete direktno pomoći u financiranju ovog projekta, ili jednostavno ne želite, postoje i drugi načini na koje nam možete pomoći - jednostavno podjelite ove informacije i recite drugim ljudima o ovome! Koristite društvene mreže kako bi podjelili ovaj projekt s ostalim ljudima!



Find This Campaign On
$91USD
raised in 1 month
5% funded
No time left
$2,000 USD goal
Flexible Funding This campaign has ended and will receive all funds raised.
Campaign Closed
This campaign ended on August 20, 2014
Select a Perk
 • $10USD
  The First Wish

  Your help is much appreciated! You have our big thanks and best regards!

  2 claimed
 • $25USD
  The Second Wish

  For your generous effort we will reward you with a copy of the film. You will also recieve a special thanks in the credits of the film.

  0 claimed
 • $50USD
  The Third Wish

  For the third perk level, we offer all the previously mentioned rewards (the film and the credits) but also an additional special sort of reward - you can actually become a part of the film! In the film, there is a specific sequence in which one of the characters undergoes a series of revealing images and flashbacks. By offering $50 you get the opportunity to give us an image that you would like to incorporate into those flashbacks! For additional info, refer to our instructional video below!

  0 out of 30 claimed
Do you think this campaign contains prohibited content? Let us know.
Other Campaigns You Might Like