20130108090057-indiegogo_thumb

Ultimaker XL upgrade kit - Unofficial - Wideformat 3D printing solution

The aim of the project is to provide wideformat 3D printing at home with the upgrade of the Ultimaker 3D desktop printer.

20130108125954-indiegogo_pitch

About me EN/HU Magamról

I am Gergely Szegedi, creative engineer and designer. During my everyday work I always keep in mind innovation and continuous renewal as a goal. Through my ideas I want to pleasure all those, who are susceptible to everyday-easing novelties, while appearance and aesthetic quality are also important for them at the same time. My works combine cost-saving solutions with quality, luxury with attainability.

Szegedi Gergely vagyok, kreatív tervezőmérnök és dizájner. Munkám során célként mindig az innovációt és folyamatos megújulást tartom szem előtt. Ötleteimen keresztül szeretnék örömet szerezni mindazoknak, akik fogékonyak a mindennapokat megkönnyítő újdonságokra, de a küllem és esztétikum is egyformán fontos érték számukra. Munkáim ötvözik a költséghatékonyságot a minőséggel,a luxust az elérhetőséggel.
 

About my project EN/HU Tervemről röviden

The aim of the project is to develop an upgrade kit for Ultimaker 3D printers.
The kit will be sold as a separate upgrade kit, independently from Ultimaker printers.

Customers shall have to already have a standard Ultimaker printer, to be able to build the XL printer using this kit.

With this kit, the already large printing volume would grow from 21x21x20.5cm (W/L/H) to an estimated 46x36x32cm (W/L/H), enabling users to print all those prototypes in one session that were possible only to print in pieces earlier.

The kit will contain all necessary upgrade parts like larger, lasercutted wooden frame parts, longer axle rods, and many other replacement parts, that are required for the proper operation of the upgraded printer.


A projekt célja egy az Ultimaker 3D nyomtatóhoz való átalakító-készlet kifejlesztése. A készlet külön kerül majd árusításra, az Ultimaker nyomtatótól függetlenül.

A vásárlónak rendelkeznie kell egy alap Ultimaker nyomtatóval, hogy a készlet felhasználásával nyomtatóját az XL verzióra alakíthassa.

A készlet használatával az amúgy sem elhanyagolható méretű nyomtatási térfogat 21x21x20.5cm-ről várhatóan 46x36x32cm-re növekszik, így téve lehetővé a felhasználó számára olyan mintadarabok nyomtatását, melyeké azelőtt csak darabokban volt lehetséges.

A készlet tartalmazni fog minden az átalakításhoz szükséges darabot, úgymint a lézervágással kialakított nagyobb fakeret darabjait, hosszabb tengelyeket és még további számos cserealkatrészt, melyek az átalakított nyomtató megfelelő működéséhez szükségesek.

 
Size matters: the Ultimaker XL compared to the standard Ultimaker.

Costs to be expected EN/HU Várható költségek

  • Basic kits needed for testing: € 3000
  • Additional design, modifications and testing: € 2500
  • Production of the first kits: € 4000-6000
  • Creating support page and webshop: € 500

  • Alapkészletek teszteléshez: € 3000
  • További tervezés, módosítás és tesztelés: € 2500
  • Az első készletek legyártása: € 4000-6000
  • Támogatási oldal és webáruház létrehozása: € 500

 

What you will get EN/HU Amit cserébe kapsz

There are several perk levels for You. You can get a personal dock4phone of your choice, or You can get 25-50% off of your future upgrade kit purchase.

Please support my project as much as possible, or get in touch with all your friends, who you think could support it. Please also share this indiegogo site with your friends too!


Számtalan ajándék várja az adományozókat, kezdve a szabadon választható mintájú dock4phone telefontartókkal, melyeket hálám jeléül adok cserébe, de nagyobb adományokkal akár 25-50%-os árengedménnyel is megvásárolhatod a majdani készletet.

Kérlek támogasd te is a projekt megvalósulását lehetőségeidhez mérten, vagy értesítsd azon ismerőseid, akik szerinted támogatni tudnák azt. Kérlek oszd meg ismerőseiddel is ezt az indiegogo oldalt!

 

Why contribute? EN/HU Miért érdemes támogatni?

Any support will be precious. Apart from the fact that with your help I can improve the concept of the Ultimaker XL, You will also support my innovative future projects' realization as well.
We will meet again soon, meantime visit geo-design.hu!

Támogatásod nem hiábavaló. Amellett, hogy segítségeddel tökéletesíteni tudom az Ultimaker XL koncepcióját, hozzájárulsz további innovatív projektek jövőbeli megvalósulásához is.
Hamarosan találkozunk, addig is figyeld a geo-design.hu-t!

Created By: