องค์ประกอบของน้ำมันเครื่อง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

Bangkok, Thailand

องค์ประกอบของน้ำมันเครื่อง

องค์ประกอบของน้ำมันเครื่อง ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ผลิตจากการผสมน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base Oil) กับสารเพิ่มคุณภาพ 1.น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ (Synthetic Base Oil) ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือน้ำมันแร่ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และจะมีราคาแพงกว่าน้ำมันแร่ 2.น้ำมันแร่ (Mineral Oil) เป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ซึ่งทำได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมโดยตรง เป็นต้น นอกจากนี้เว็บไซต์ของเรายงมีบทความอื่นๆที่น่าสนใจ ท่านสามารถติดตามอ่านต่อได้ที่นี่..

About Me
  • 0 Campaigns From the launch to the finish line, these were the campaigns you ran to make something happen for your entrepreneurial, cause-related, or creative passions.
  • 0 Comments Engagement is the name of the game when it comes to crowdfunding. Sharing your thoughts on campaigns can help campaigners and strengthen the Indiegogo community.
  • 0 Contributions Whether you contributed a little or a lot, this number signifies the times you helped support someone else’s idea, project, or goal.
Verifications
This person has not yet verified their account with any social networks.
Find Me On